Bliv medlem

Som medlem af Hospiceforeningen i Region Hovedstaden er man med til at øge opmærksomheden om og kendskabet til tankegangen bag hospice. Medlemmernes kontingent er desuden afgørende for foreningens muligheder for at yde økonomisk støtte til Hospice Søndergård og de mange, som gør en frivillig indsats til gavn for beboerne på hospice.

Som medlem har man naturligvis ret til at deltage i foreningens generalforsamling og andre aktiviteter.

Man kan melde sig ind i Hospiceforeningen i Region Hovedstaden som enkeltperson, som par eller som forening.

Det årlige kontingent er:

  • 100 kr. for enkeltpersoner
  • 150 kr. for par
  • 500 kr. for foreninger.

Indmeldelse kan ske ved at udfylde og sende formularen nedenfor med navn, adresse, e-mail og gerne tlf.nr.

Kontingentet indbetales til foreningens konto i Danske Bank: Reg.nr. 9570 – konto nr. 11762913.

Kontingentet kan også betales med MobilePay til nr. 670696.

Medlemskabet gælder først, når kontingentindbetalingen er modtaget.

Undertegnede ønsker at melde sig ind i foreningen: