Beretning 2016 – 2017

Sidste års generalforsamling fast sted 25. april 2016 i Stengård Kirkes sal. Inden generalforsamlingen holdt Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, et oplæg om, hvordan man i regionen vil styrke den palliative indsats. Oplægget var meget interessant og gav en god information om de mange forskellige tiltag, der er i gang. Oplægget gav anledning til stor spørgelyst.

  • Bestyrelsen har afholdt møder 11. april, 6. juni, 12. september, 14. november 2016 og 4. januar 2017. Vi har fulgt arbejdet i Hospice Forum Danmark, bl.a. gennem deres nyhedsbreve. Vi har været repræsenteret ved lokale arrangementer på Hospice Søndergård.
  • Vor forening har to formål: 1) at arbejde for at få etableret flere hospicepladser i Region Hovedstaden og 2) at være støtteforening for Hospice Søndergård i Måløv. Vores forening har igen i år ydet et pænt tilskud til Hospice Søndergård og til det engagerede korps af frivillige, som hjælper med mange daglige opgaver i forhold til beboerne. 7. januar 2017 gennemførtes et “Sidste hjælp kursus” primært for de frivillige med instruktører fra Foreningen for Palliativ indsats. Flere af bestyrelsens medlemmer er frivillige på Hospice Søndergård. Er du interesseret i at besøge Hospice Søndergård: kontakt Eva Michaelsen nem-em@webspeed.dk.
  • Bestyrelsen har igangsat flere aktiviteter med henblik på at søge såvel medlemstilslutningen til foreningen som fundraising for at kunne øge vores økonomiske støttemuligheder. Vi forventer snart at kunne lade foreningens hjemmeside gå i luften med information om foreningens formål og generelle informationer om hospice og vore aktiviteter. Foreningens pjece bliver opdateret. Samtidig har vi forberedt en foredragsrække om døden “Fra foredrag til bog” – et projekt hvor vi formentlig i Stengård Kirkes lokaler indbyder til foredrag i efteråret 2017, som efterfølgende søges samlet i et mindre skrift. Ved at ændre i vedtægterne og tilknytte foreningen tættere til Hospice Forum Danmark forventes at kunne tilbyde skattefradrag for donationer til vores forening.
  • Vi ønsker, at der etableres flere hospicepladser i Region Hovedstaden, som ligger under gennemsnittet for nødvendige pladser. Sidste år drøftede vi dette med foreningen for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk, og vi har også tidligere afholdt møde med regionsrådsformanden Sophie Hæstorp Andersen. Bestyrelsen undersøger, hvordan vi kan indsamle flere data om behovet for hospicepladser. Interessen er stor. Vi arbejder fortsat for at få styrket den faglige, palliative indsats og smertelindring f.eks. i regionens kommuner. Derfor har vi også valgt at sætte fokus på det udgående hospiceteam ved generalforsamlingen.
  • Vi ønsker at styrke vores samarbejde med bl.a. Ældre Sagens lokalkomiteer og senior-/ældrerådene i kommunerne.

Lars Abel
formand