Gaver til foreningen

Hospiceforeningen i Region Hovedstaden er godkendt af SKAT til at modtage gaver, som i henhold til ligningslovens § 8 a er fradragsberettigede på giverens selvangivelse. Godkendelsen er opnået i kraft af Hospiceforeningens medlemskab i Hospice Forum Danmark.

Som skatteyder kan man i 2018 få fradrag op til i alt 15.900 kr. for gaver til godkendte foreninger og institutioner, herunder altså bl.a. Hospiceforeningen i Region Hovedstaden.

Gaver til Hospiceforeningen i Region Hovedstaden kan indbetales til følgende bankkonto:  Reg.nr. 2540 – Kontonr. 4394235216.

Kontoen administreres af Hospice Forum Danmark, som overfører gaverne til Hospiceforeningen i Region Hovedstadens egen bankkonto.

Ved indbetaling af en gave, som man ønsker at få trukket fra på selvangivelsen, skal man oplyse CPR-nr., så Hospice Forum Danmark kan give SKAT indberetning om giveren og det modtagne beløb.