Gaver til foreningen

Støtteforeningen for Hospice Søndergård er godkendt af SKAT til at modtage gaver, som i henhold til ligningslovens § 8 a er fradragsberettigede på giverens selvangivelse. Godkendelsen er opnået i kraft af foreningens medlemskab i Hospice Forum Danmark.

Som skatteyder kan man i 2021 få fradrag op til i alt 17.000 kr. for gaver til godkendte foreninger og institutioner, herunder altså bl.a. Støtteforeningen for Hospice Søndergård. Der er ingen nedre beløbsgrænse, så man kan altså også få fradrag for små gavebeløb.

Gaver til Støtteforeningen for Hospice Søndergård kan indbetales til følgende bankkonto:  Reg.nr. 2540 – Kontonr. 4394235216.

Kontoen administreres af Hospice Forum Danmark, som overfører gaverne til Støtteforeningen for Hospice Søndergårds egen bankkonto.

Ved indbetaling af en gave, som man ønsker at få trukket fra på selvangivelsen, skal man oplyse CPR-nr., så Hospice Forum Danmark kan give SKAT indberetning om giveren og det modtagne beløb.