Palliation – lindrende behandling

Palliativ behandling har til formål at lindre smerter, men også andre gener i forbindelse med alvorlig sygdom.

Et af elementerne i palliativ behandling kan være medicin til afhjælpning af smerter, som varetages af læger og sygeplejersker. Men der er ofte tale om behov for at inddrage andre specialer i behandlingen. Det kan f.eks. være fysioterapi, ergoterapi og psykologisk bistand. Der kan også være behov for samarbejde på tværs af sundhedssektoren, f.eks. samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og hjemmepleje.

Der er i løbet af de seneste årtier kommet mere og mere fokus på nødvendigheden og værdien af palliativ behandling.

Det har resulteret i, at der i sundhedssektoren – med politisk opbakning fra bl.a. regionsrådene – er blevet etableret hospitalsafdelinger med såvel sengepladser som ambulatoriefunktion samt udgående funktioner, der kan nå ud til borgerne i eget hjem.

Hospicerne i Region Hovedstaden er inddraget i dette med udgående hospiceteams, der er målrettet de uhelbredeligt og livstruende syge, som ønsker at blive længst muligt i eget hjem.

Palliative enheder i tilknytning til hospitalerne i Region Hovedstaden arbejder på at bistå andre patientgrupper som kronisk syge, der ikke er livstruede.

Der arbejdes på at sikre en så tidlig indsats som muligt over for dem, der har behov for palliativ behandling.