Der må fortsat kæmpes for hospicetanken

Selv om der har været hospice i Danmark i 25 år, er der stadig behov for at kæmpe for hospicekonceptet og for udbredelse af idégrundlaget bag hospice.

Det fastslog formanden for Hospiceforeningen i Region Hovedstaden, Marianne Kempf, da hun på foreningens generalforsamling den 10. april 2018, fremlagde beretning for det forløbne år. Hun begrundede det med, at mange patienter, der bliver henvist til hospice eller til hospitalernes palliative afdelinger, må afvises på grund af manglende kapacitet.

Marianne Kempf understregede, at hospice ikke kun er en bygning, men en tænkemåde, der kan omsættes til handling uafhængigt af de rammer, der er til rådighed. Derfor skal Hospiceforeningen også i høj grad have fokus på at støtte omsorg og lindrende behandling af livstruende syge og døende mennesker i eget hjem.

Formanden opfordrede i øvrigt medlemmer af foreningen til at agere som ‘ambassadører’, der kan være bestyrelsens ‘øjne og ører’ rundt om i regionen og gerne også være med til at udbrede kendskabet il hospicetanken og foreningen.

Nyt bestyrelsesmedlem og ny revisor

Ved generalforsamlingen blev Linda Kragelund nyvalgt som medlem af bestyrelsen efter Pia Skou, som ikke ønskede genvalg.

Inge Nielsen blev nyvalgt som revisor efter Flemming Iversen, der ikke ønskede genvalg.

Marianne Kempf sagde en varm tak til Flemming Iversen og Pia Skou, der ikke ønskede genvalg som henholdsvis revisor og bestyrelsesmedlem. Fleming Iversen har også adskillige gange været dirigent på generalforsamlingen. I år havde Pia Skou påtaget sig det hverv.

Forud for selve generalforsamlingen fortalte fire sygeplejersker fra Hospice Søndergaard engageret om deres arbejde med at støtte børn og unge, der kommer som pårørende på hospice, fordi en forælder eller bedsteforældre er livstruende syg eller døende.

Marianne Kempf (til venstre) sagde en varm tak til Mette Bangsgaard Schnor, Katha Marie Katzman, Lea Kliim Mikkelsen og Anne Søkilde, der fortalte om støtte til børn og unge, der kommer om pårørende på hospice.

Læs også Referat af generalforsamling 2018

Læs også Regnskab 2017 – Budget 2018

Læs også Beretning 2017 – 2018