For tredje år i træk: Stort legat til støtte for udgående hospiceteam

For tredje år i træk har Hospiceforeningen i Region Hovedstaden fået et stort legat fra Fondation Juchum, der har hjemsted i Schweiz. Legatet er i år på 75.000 kr. Både i 2017 og 2018 var legatet på 100.000 kr.

Fonden ønsker, at legatet i lighed med de to foregående år skal anvendes til støtte for arbejdet i Hospice Søndergårds udgående hospiceteam.

”Det er med stor glæde og taknemlighed, vi for tredje gang modtager en stor donation fra Fondation Juchum,” siger foreningens formand, Marianne Kempf.

”Med legatet i 2017 fik vi mulighed for at støtte indretningen af det udgående hospiceteams nye lokaler, så de er velegnede til at modtage besøg af patienter og deres pårørende. Med legatet i 2018 har vi bl.a. haft mulighed for at støtte det udgående teams medarbejdere i deres faglige udvikling.”

”Anvendelsen af dette års legat vil i samarbejde med Hospice Søndergårds ledelse ske i overensstemmelse med fondens ønske om, at det skal støtte det udgående hospiceteams arbejde,” slutter Marianne Kempf.