Foredrag og generalforsamling den 10. april 2018

Hospiceforeningen har med et brev, der er sendt til alle medlemmer, indkaldt til den årlige generalforsamling, som finder sted tirsdag den 10. april 2018 i Stengård Kirkes sal, indgang fra Gammelmosevej 250, 2800 Kongens Lyngby.

Aftenen indledes kl. 19, hvor fire sygeplejersker på Hospice Søndergård – Lea Kliim Mikkelsen, Mette Bangsgaard Schnor, Katja Maria Katzman og Anne Søkilde – under overskriften
Børn og unge som pårørende på hospice
giver et indblik i, hvad de fokuserer på i forhold til denne særlige gruppe af pårørende. Nogle af sygeplejerskerne på Hospice Søndergård arbejder nemlig specifikt med forbedring af indsatsen over for børn og unge, der kommer som pårørende på hospice. Det sker som led i et landsdækkende projekt, der har som mål generelt at forbedre kvaliteten af den kvaliteten af den palliative (lindrende) indsats over for livstruende syge mennesker og deres pårørende.

Den ordinære generalforsamling

indledes ca. kl. 20. Dagsorden er ifølge vedtægternes § 5:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning – se beretningen her
 4. Regnskab forelægges til godkendelse – se regnskabet her
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Aktivitetsplan og budget for 2018
 7. Fastsættelse af kontingent for 2019
 8. Valg af formand (Marianne Kempf er villig til genvalg)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Pia Skou (ikke villig til genvalg – bestyrelsen foreslår valg af Linda Kragelund som nyt bestyrelsesmedlem)
  Sven-Arne Røpke (villig til genvalg)
  Jørgen Engmark (villig til genvalg)
  Ikke på valg:
  Eva Michaelsen
  Grethe Riber
  Hanna Winthereik
 10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  Hanne Andersen (villig til genvalg)
  Hanne Calberg (ikke villig til genvalg)
  Linda Kragelund (villig til genvalg, såfremt hun ikke vælges som bestyrelsesmedlem, jf. punkt 9)Anni Roikjær (ikke villig til genvalg)
 11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  Flemming Iversen (ikke villig til genvalg – bestyrelsen foreslår valg af Inge Nielsen som ny revisor)
  Ole Mortensen (villig til genvalg)
  Suppleant: Troels Jørgensen (villig til genvalg)
 12. Eventuelt