Foredrag og generalforsamling 27. marts 2017

Hospiceforeningen i Region Hovedstaden indbyder mandag 27. marts 2017 kl. 19.00 til en aften med et interessant oplæg om udgående hospiceteam samt foreningens generalforsamling. Mødet holdes i Stengård Kirkes sal, Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Arbejdet med det udgående hospiceteam

er overskriften for det oplæg, som sygeplejerske Annemette Blach fra det udgående hospiceteam ved Hospice Søndergård, Måløv, kommer med ved mødets begyndelse kl. 19.00.

Hospice Søndergårds udgående hospiceteam er et gratis tilbud til patienter, der har en livstruende sygdom og ønsker at være i eget hjem længst muligt, o hvor helbredende behandling er ophørt. Man kan efter lægehenvisning får vejledning og hjælp til: lindring af det, der plager en i relation til ens sygdom, i tæt samarbejde mellem hospiceteamet og egen læge samt hjemmeplejen, med det formål at forbedre livskvaliteten; hjælp og støtte til at afslutte livet, hjemme, på plejehjem eller hospice; støtte, vejledning og omsorg til de pårørende under efter sygdomsforløbet.

Ordinær generalforsamling
holdes kl. 20. 00 til ca. 21.15.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 5:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab forelægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag – vedtægtsændring (adgang til skattefradrag for donationer)
 6. Aktivitetsplan og budget for 2017
 7. Fastsættelse af kontingent for 2018
 8. Valg af formand (Lars Abel fratræder – forslag om nyvalg af Marianne Kempf for et år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Eva Michaelsen (villig til genvalg) – Grethe Riber (villig til genvalg) – Hanna Winthereik (villig til genvalg) – Marianne Kempf (såfremt Marianne vælges til formand forslag om nyvalg af Jørgen Engmark)
  Ikke på valg:
  Pia Skou og Sven-Arne Røpke.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
  Hanne Andersen (villig til genvalg) – Hanne Calberg (villig til genvalg) – Linda Kragelund (villig til genvalg) – Anni Roikjær (villig til genvalg)
 11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  Flemming Iversen (villig til genvalg) – Ole Mortensen (villig til genvalg)
  Suppleant: Troels Jørgensen (villig til genvalg)
 12. Eventuelt