Foreningen skifter navn til Støtteforeningen for Hospice Søndergård

Støtteforeningen for Hospice Søndergård – Det er nu navnet på foreningen, der i 2004 blev stiftet med navnet Hospiceforeningen i Region Hovedstaden.

Navneændringen blev besluttet på foreningens generalforsamling den 12. oktober 2021. Det skete med en enstemmig vedtagelse af ændring af foreningens vedtægter.

Foreningen blev i sin tid oprettet med det formål at arbejde for oprettelse af et eller flere hospicer i hovedstadsområdet.  Da Hospice Søndergård i Måløv blev etableret i 2010, blev det en del af foreningens formål at være støtteforening for dette hospice.

I de senere år har denne støttefunktion reelt været det primære formål med foreningens arbejde. Derfor foreslog bestyrelsen vedtægterne ændret, så det også formelt er tydeligt i foreningens navn og formålsparagraf.

Se i øvrigt

Referat af generalforsamling 12. okt 2021

Foreningens vedtægter af 12. oktober 2021