Generalforsamling 10. april 2019 med smuk musik og vedtægtsændringer

Hospiceforeningen i Region Hovedstaden holdt ordinær generalforsamling onsdag 10. april 2019.

Referat af generalforsamlingen, hvor der bl.a. blev vedtaget ændringer af foreningens formålsparagraf og af vedtægternes § 5 om generalforsamlingen, kan læses her.

Som optakt til generalforsamlingen fortalte harpenist og musikterapeut Trine Opsahl om sit arbejde som musikterapeut på bl.a. Hospice Søndergård og spillede noget af den smukke musik, som hun tilbyder at spille for beboere på hospice.

Hospiceforeningen bidrager økonomisk til, at Hospice Søndergård kan give beboerne det musikterapeutiske tilbud, som Trine Opsahl står for.

Foreningens formand, Marianne Kempf, overrakte blomster til Eva Michaelsen, der ved årsskiftet havde ønsket at stoppe som foreningens kasserer. Denne post har hun varetaget, siden foreningen blev stiftet i 2004. Eva Michaelsen blev ved generalforsamlingen genvalgt som medlem af bestyrelsen, hvor hun også fortsætter på posten som næstformand.

Kathe Christensen har overtaget arbejdet som kasserer og blev ved generalforsamlingen også valgt som suppleant til bestyrelsen.