Generalforsamling tirsdag 12. oktober 2021

Hospiceforeningen har med et brev, der er sendt til alle medlemmer, indkaldt til generalforsamling, som holdes tirsdag 12. oktober 2021 i  FællesHus SønderGård, Søndergårds Alle 69, 2760 Måløv. Fælleshuset er beliggende lige over for Måløv S-station.

Aftenen indledes kl. 17, hvor hospicepræst Michael Andersen under overskriften “Den medmenneskelige samtale” fortæller om sit arbejde som præst på Hospice Søndergård. Han besvarer desuden gerne spørgsmål fra deltagerne i generalforsamlingen.

Efter foredraget serveres der en let anretning.

Generalforsamlingen

indledes ca. kl. 18. Dagsordenen er4 i henhold til vedtægternes § 5:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning – se Beretning 2020-2021
 4. Regnskab forelægges til godkendelse – se Regnskab 2020 og budget 2021
 5. Behandling af indkomne forslag
  5.1 Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter – se Forslag til ændrede vedtægter 2021
 1. Aktivitetsplan og budget for 2021
 2. Fastsættelse af kontingent for 2021
 3. Valg af formand (Marianne Kempf er villig til genvalg)
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg for en periode på ét år:
  Sven-Arne Røpke (villig til genvalg)
  Jørgen Engmark (villig til genvalg)
  Linda Kragelund (ikke villig til genvalg – forslag om nyvalg af Michael Andersen)

  På valg for en periode på to år:
  Eva Michaelsen (ønsker ikke genvalg – forslag om nyvalg af Anneth Lyng)
  Grethe Riber (villig til genvalg)
  Hanna Winthereik (villig til genvalg – dog kun for en periode på ét år)
 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  Kathe Klüver Christensen (ikke villig til genvalg)
  Susanne Munch Nielsen (ikke villig til genvalg)
  Hanne Andersen (ikke villig til genvalg)
 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  Inge Nielsen (villig til genvalg)
  Jørgen Seierøe (villig til genvalg)
  Revisorsuppleant: Flemming Timmermann (villig til genvalg)
 1. Eventuelt