Ny formand for foreningen

Marianne Kempf blev ved Hospiceforeningens generalforsamling den 27. marts 2017 valgt som foreningens formand.

Marianne Kempf efterfølger på formandsposten Lars Abel, der blev valgt som formand i 2011, men som nu ønskede at give posten videre til en anden og selv træde helt ud af bestyrelsen. Bestyrelsens næstformand, Eva Michaelsen, sagde ved generalforsamlingen en varm tak til Lars Abel for hans seks års ihærdige virke for foreningen og for hospicesagen i bred forstand. Lars Abel lovede fortsat at tale varmt for hospicesagen i de politiske og folkelige sammenhænge, hvor han er aktiv.

Marianne Kempf blev ved generalforsamlingen i 2016 valgt som medlem af Hospiceforeningens bestyrelse. Marianne blev meget engageret i hospicesagen, efter at hendes mand i 2013 døde på Søndergård Hospice, som Hospiceforeningen i Region Hovedstaden er støtteforening for. Hun yder også en stor indsats som en af de mange frivillige, der er knyttet til Hospice Søndergård.

Ved generalforsamlingen blev Jørgen Engmark valgt til den post som bestyrelsesmedlem, der blev ledig ved valget af Marianne Kempf som formand.

Se oversigt over bestyrelsens medlemmer.

Den nyvalgte formand, Marianne Kempf, mellem den afgåede formand Lars Abel og næstformand Eva Michaelsen

Ved generalforsamlingen blev der vedtaget nogle mindre tilføjelser til foreningens vedtægter. Tilføjelserne drejer sig om foreningens tilknytning til landsorganisationen Hospice Forum Danmark og skal bidrage til, at foreningen af SKAT kan blive godkendt til at modtage gaver, som giverne kan få skattefradragsret for.

Se vedtægterne som vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2017.