Støtteforeninger udveksler erfaringer

Hospiceforeningen i Region Hovedstaden er støtteforening for Hospice Søndergård i Måløv, og i det seneste år har det været et stort ønske i bestyrelsen at komme til at udveksle erfaringer med støtteforeningerne for andre hospicer øst for Storebælt. Den 7. februar 2018 blev det en realitet ved et ERFA-møde, der med Hospice Forum Danmark som indbyder blev holdt på Hospice Søndergård i Måløv.

I mødet deltog formænd og bestyrelsesmedlemmer fra de fem støtteforeninger for hospicer øst for Storebælt: Svanevig Hospice i Bandholm, Hospice Sjælland i Roskilde, Arresødal Hospice i Frederiksværk, Hospicegården Filadelfia i Dianalund og Hospice Søndergård. Fra Hospice Forum Danmark deltog landsformanden, Olav Nørgaard, samt Marius Jensen og Birgitte Bülow, der er medlemmer af Hospice Forums bestyrelse som repræsentanter for henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Det blev et meget givende og inspirerende møde. Olav Nørgaard orienterede om Hospice Forum Danmarks arbejde for udbredelse af hospice og styrkelse af den palliative indsats overalt i landet. De fem støtteforeningers repræsentanter fortalte om deres erfaringer i forhold til bl.a. medlemsudvikling, synliggørelse og økonomi samt om, hvordan de støtter hver sit hospice og ikke mindst de frivillige, der yder en værdifuld indsats på hospice.

Der var enighed om at holde et tilsvarende ERFA-møde hvert år.