Om os

Hospiceforeningen i Region Hovedstaden blev stiftet den 27. januar 2004.

Foreningen har ifølge vedtægterne til formål

  • at udbrede idégrundlaget bag og kendskabet til hospice og udgående hospice-funktion  (se “Hvad er et hospice?“),
  • at arbejde for, at hospice og/eller udgående hospicefunktion kan være et reelt tilbud om lindrende pleje og behandling for livstruende syge og omsorg for såvel de syge som de pårørende (se også “Palliation – lindrende behandling” og “Udgående hospiceteams“),
  • at virke som støtteforening for Hospice Søndergård i Måløv og den frivillige indsats i tilknytning til hospice (se også “Frivillig indsats“) samt
  • at støtte andre initiativer til gavn for livstruende syge og deres pårørende

Da Hospice Søndergård i Måløv blev etableret i 2010, påtog Hospiceforeningen i Region Hovedstaden sig at virke som støtteforening for Hospice Søndergård (se Hospice Søndergårds hjemmeside).


Foreningens arbejde på grundlag af formålsparagraffen består bl.a. i:

  • gennem dialog med politikere i regionsrådet og Folketinget at argumentere for fortsatte bevillinger til drift af nuværende antal hospicepladser og forøgelse af antallet samt fortsat drift af udgående hospiceteams i tilknytning til hospicer i regionen og forøgelse af ressourcerne i sådanne teams.
  • gennem dialog med politikere i regionsrådet at bakke op om regionsrådets bestræbelser på at fortsætte og udbygge tilbud om palliativ behandling i tilknytning til regionens hospitaler.
  • gennem oplysningsvirksomhed at udbrede kendskabet til hospicer og idégrundlaget bag dem. Medlemmer af foreningens bestyrelse stiller sig gerne til rådighed med foredrag eller oplæg ved møder i foreninger m.v. i regionen.
  • gennem oplysningsvirksomhed at bakke op om og opfordre til frivilliges værdifulde indsats på hospicer.
  • gennem medlemskab af Hospice Forum Danmark at bakke op om denne organisations landsdækkende arbejde for udbredelse af kendskabet til hospice og forøgelse af antallet af hospicepladser.