Gaver til foreningen

Støtteforeningen for Hospice Søndergård er godkendt af SKAT til at modtage gaver, som i henhold til ligningslovens § 8 a er fradragsberettigede på giverens selvangivelse. Godkendelsen er opnået i kraft af foreningens medlemskab i Hospice Forum Danmark.

Som skatteyder kan man få fradrag for gaver til godkendte foreninger og institutioner, herunder altså bl.a. Støtteforeningen for Hospice Søndergård. Der er ingen nedre beløbsgrænse, så man kan altså også få fradrag for små gavebeløb.

Gaver for hvilke der ønskes skattefradrag skal indbetales til følgende bankkonto: Reg.nr. 2540 – Kontonr. 4394235216. Husk at angive cpr.nr. på indbetalingen.

Kontoen administreres af Hospice Forum Danmark, som overfører gaverne til Støtteforeningen for Hospice Søndergårds egen bankkonto efter hvert kvartals afslutning. Støtteforeningen sender i den forbindelse en kvittering med tak for modtagne beløb ud til giverne.

Gaver for hvilke der IKKE ønskes skattefradrag skal indbetales til følgende bankkonto: Reg. 9570 – Kontonr. 11762913.