Frivillig indsats

Hospicer i Danmark bliver finansieret gennem driftsoverenskomst med regionerne, og arbejdet på hospicer bliver først og fremmest varetaget af ansatte, professionelle medarbejdere.

De danske hospicer er dog også kendetegnet ved at have tilknyttet et antal frivillige. Den frivillige indsats bidrager til, at hospicer kan give de livstruede syge og deres pårørende en bredere vifte af tilbud, som kan være med til at højne deres livskvalitet under deres ophold på hospice.


Frivillig indsats kan bestå i at løse nogle af de mange opgaver på et hospice, som ikke behøver løses af en specialiseret, ansat medarbejder. Det kan f.eks. være at medvirke til aktiviteter, som bidrager til at skabe en god stemning på hospice.

Hvis man har lyst til at yde en frivillig indsats på et hospice, skal man henvende sig til frivilligkoordinatoren på det pågældende hospice.

Man skal typisk til en samtale på hospice, før hospice tager stilling til, om man er egnet som frivillig.

En anden – og langt mindre krævende – form for frivillig indsats kan være at melde sig ind i en støtteforening som Støtteforeningen for Hospice Søndergård (se “Bliv medlem”). Som medlem er man med til at gøre det muligt for støtteforeningen at yde økonomisk støtte til hospice. Medlemskab af støtteforeningen er også med til at øge opmærksomheden om og kendskabet til tankegangen bag hospice.