Udgående hospiceteams

Udgående hospiceteams er et tilbud til mennesker, som ønsker at blive længst muligt i eget hjem, selv om de er livstruende syge, og helbredende behandling er ophørt.

I Region Hovedstaden er der efter aftale med regionen knyttet et udgående hospiceteam til hvert af de fire hospicer for voksne i regionen.

Det udgående hospiceteam bidrager i samarbejde med den praktiserende læge og ansatte i hjemmeplejen til lindring af det, der plager den syge i forbindelse med sygdommen, så den syge kan have den bedst mulige livskvalitet.

Det udgående hospiceteam yder desuden støtte, vejledning og omsorg til de pårørende.

Ansøgning om støtte fra udgående hospiceteam sker via egen læge eller via den læge, som for tiden har ansvaret for den syges behandling.