Hospiceforeningen til Folkemødedag i Rudersdal

Hospiceforeningen var ved  Folkemødedagen Rudersdal i den 1. september 2018  af Lokallisten i Rudersdal indbudt til at fortælle om hospicetanken.

På billedet ses til højre foreningens formand, Marianne Kempf, der fortalte om hospicetanken generelt og om Hospiceforeningen.

I midten ses sygeplejerske Lea Klim Mikkelsen, der fortalte om, hvad Hospice Søndergård kan gøre for livstruende syge.

Og til venstre ses Trine Opsahl, som gav prøver på den musik, hun tilbyder at spille for beboere og pårørende på Hospice Søndergård. Hospiceforeningen biddrager økonomisk til Trine Opsahls virke på Hospice Søndergård.